שו”ת

מתן אפשרות לשאלות הלכתיות כאלה ואחרות, והבטחת מענה תוך 48 שעות לערך מיום קבלת השאלה.
(אין זה המקום לבקש או לנסות ליצור שיחה עם הרב/הרבנית רק שאלות הלכתיות בלבד!!)

4 + 2 =